🎉 Mpsc Test - 5 🎉


          सामान्य ज्ञान ( General knowledge ) आणि चालू घडामोडी ( Current affairs ) हे घटक स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहेत, दिवसेंदिवस पेपर मध्ये  याविषयावर खूप भर दिला जात आहे ! त्यामुळे खासमराठी खास करून तुमच्यासाठी स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी वर आधारित दररोज सराव प्रश्नसंच उपलब्ध करत आहे .
Mpsc Test || Spardha pariksha
Mpsc Test || Spardha pariksha

          पुढील Current affairs , Mpsc test भरपूर नाविन्यपूर्ण स्रोतांवर आधारित आहेत. हे प्रश्न सोडविल्यास Mpsc , Upsc , Banking , SSC आणि इतर परीक्षांशी संबंधित संकल्पना आणि तथ्ये दोन्ही राखून ठेवण्यास मदत होईल. या Mpsc Test मुळे तुमच्या अंतर्मनात आत्मविश्वास निर्माण होईल. याची खात्री आम्ही देतो . चला तर मग Mpsc test द्यायला सुरुवात करा आणि रोज न चुकता Majhi naukri , Spardha pariksha आणि sarkari yojana या बाबतची माहिती मिळवण्यासाठी खासमराठी वेबसाइटला भेट देत राहा .

प्र.१)  भारतीय राज्यघटनेने केंद्र सरकार व घटक राज्य सरकारे यांच्या अधिकारांची केलेली विभागणी कोणत्या कायद्यावर आधारित आहे.

प्र.२) ----------- हा उडता येणारा सस्तन प्राणी होय ?

प्र.३) महाराष्ट्रातील --------- हा पट्टा खनिजांवर आधारित उद्योगांकरीता प्रसिद्ध आहे.

प्र.४) राजकीय जन्मकुंडली हा शब्दप्रयोग संविधानाच्या प्रस्तावने बाबत कोणी वापरला.

प्र.५) न्यूटनचा दुसरा नियम ----------- चे मापन देतो?

प्र.६) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृतीचे दहन कोठे केले?

प्र.७) भारताला .............. किलोमीटर लांबीची भूसीमा लाभलेली आहे ?

प्र.८) ज्ञानेश्वरी ग्रंथ रचना केव्हा झाली?

प्र.९) मोड आलेल्या धान्यास आणि आंबविलेल्या अन्नपदार्थात खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व विपूल प्रमाणात तयार होते ?

प्र.१०) जालियानवाला बाग कोठे आहे?

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने