🎉 Mpsc Test - 12 🎉


          सामान्य ज्ञान ( General knowledge ) आणि चालू घडामोडी ( Current affairs ) हे घटक स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहेत, दिवसेंदिवस पेपर मध्ये  याविषयावर खूप भर दिला जात आहे ! त्यामुळे खासमराठी खास करून तुमच्यासाठी स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी वर आधारित दररोज सराव प्रश्नसंच उपलब्ध करत आहे .
Mpsc Test || Spardha pariksha
Mpsc Test || Spardha pariksha

          पुढील Current affairs , Mpsc test भरपूर नाविन्यपूर्ण स्रोतांवर आधारित आहेत. हे प्रश्न सोडविल्यास Mpsc Upsc , Banking , SSC आणि इतर परीक्षांशी संबंधित संकल्पना आणि तथ्ये दोन्ही राखून ठेवण्यास मदत होईल. या Mpsc Test मुळे तुमच्या अंतर्मनात आत्मविश्वास निर्माण होईल. याची खात्री आम्ही देतो . चला तर मग Mpsc test द्यायला सुरुवात करा आणि रोज न चुकता Majhi naukri , Spardha pariksha आणि sarkari yojana या बाबतची माहिती मिळवण्यासाठी खासमराठी वेबसाइटला भेट देत राहा .

प्र.१) 'डोळे निवने' या वाकप्रचाराचा अर्थ सांगा.

प्र.२) व्यंजन कशाला म्हणतात ? खालीलपैकी अचूक पर्याय लिहा.

प्र.३) मराठी मुळाक्षरात _____ हे व्यंजन स्वतंत्र आहे.

प्र.४) 'राजवाडा' हा कोणता समास आहे?

प्र.५) 'धर्मीवाचक ' नामे कशास म्हणतात?

प्र.६) 'अं' व 'अः' या दोन वर्णांना ........असे म्हणतात.

प्र.७) योग्य शब्दसमूह निवडा.

प्र.८) शब्द कसा बनतो म्हणजेच सिद्ध होतो याला________म्हणतात.

प्र.९) 'तो अभ्यास करत असेल ' या वाक्यातील काळ ओळखा.

प्र.१०) 'आधीच उल्हास,त्यात ..........मास' म्हण पूर्ण करा.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने